Obecní knihovna v Medlicích
Naposledy aktualizováno: 14.01.2019 16:45:40
Statistika knihovny v letech 2008 - 2012
  2008 2009 2010 2011 2012
Počet svazků v ks 3310 1880 1970 1960 1992
Přírůstky v ks 90 34 90 50 70
Úbytky v ks       60 38
Počet odebíraných periodik 1 1 1 1 1
Počet čtenářů 24 27 27 27 32

Náklady na pořízení

knihovního fondu

včetně periodik v Kč

11 573,- 8 269,- 7 775,- 7 994,- 8 718,-


V letech 2009 - 2010 byla provedena revize knihovního fondu, v jejímž průběhu byly vyřazeny knihy poškozené, zastaralé nebo ztracené.


 
Proces zabral 0.0047 sekund času a 0.7MB paměti.