Obecní knihovna v Medlicích
Naposledy aktualizováno: 31.10.2018 08:04:35

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby,

b) meziknihovní služby,

c) informační služby, mezi nimi zvláště:

• informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

• informace z oblasti veřejné správy,

• ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

• přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím),

2. Služby uvedené v odst. 1 poskytuje knihovna bezplatně.

 

 
Proces zabral 0.0197 sekund času a 0.58MB paměti.